HOEI Perch with holder(250mm-2piece set)_功能性棲息木(250mm-2件套)

HOEI Perch with holder(250mm-2piece set)_功能性棲息木(250mm-2件套)

HOEI Perch with holder(250mm-2piece set)_功能性棲息木(250mm-2件套)

價錢 $128.00

對不起, HOEI Perch with holder(250mm-2piece set)_功能性棲息木(250mm-2件套) 暫時 沒貨

-
+
庫存 售罄

功能性棲息木250mm 2件套﹐具有出色的抗菌和除臭效果!
尺寸︰直徑12 mm,42 x 42 x 268 mm

已加入購物車:
未能加入購物車:
已成功將商品加到願望清單